Budownictwo

Kontakt
EMKA Budownictwo i ochrona środowiska

Oferujemy usługi w zakresie

  1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
  2. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych, wynikających z Ustawy Prawo Budowlane.
  3. Wsparcie techniczne Inwestora w zakresie ogólnobudowlanym przy zakupie nieruchomości.
  4. Konsultacje techniczne w zakresie ogólnobudowlanym.
rozmowa nad dokumentami i makietą domku
EMKA Budownictwo i ochrona środowiska
nowoczesne budynki zadbane

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Ustawa Prawo budowlane [PB] narzuca na Inwestora zakres obowiązków koniecznych do wykonania w trakcie realizacji inwestycji. Obowiązki te zostały wymienione w Rozdziale 3 Ustawy [PB] (Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego). Jednym z obowiązków Inwestora jest między innymi konieczność powołania nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

O tym, czy Inwestor jest zobowiązany do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego Inwestor jest informowany w Decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez właściwy organ. Inwestor ma również prawo powołać nadzór inwestorski w sytuacji, gdy taki obowiązek nie został nałożony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Warto zaznaczyć, że nadzór inwestorski jest to bardzo ważna i niezmiernie przydatna Inwestorowi funkcja w procesie realizowania inwestycji. Ma ona przede wszystkim pomóc Inwestorowi w realizacji inwestycji oraz być wsparciem w kontaktach z Generalnym Wykonawcą i Projektantem. Dobrze wybrany nadzór inwestorski zapewni Inwestorowi oczekiwaną jakość realizowanych prac oraz kontrolę nad procesem realizacji inwestycji.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj Blog

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych wynikających z Ustawy Prawo budowlane

Ustawa [PB] w Rozdziale 6 zatytułowanym (Utrzymywanie obiektów budowlanych) obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, aby dla określonej grupy obiektów budowlanych zapewnić wykonanie cyklicznych przeglądów tych obiektów przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Należy podkreślić, że rzetelnie wykonany przegląd techniczny jest bogatym i cennym źródłem informacji dla Właściciela nieruchomości. Przegląd techniczny obiektu pozwala wychwycić zużyte elementy obiektu co przyczynia się do ograniczenia ryzyka powstania stanu awaryjnego obiektu. Brak wiedzy Właściciela obiektu o złym stanie technicznym obiektu może doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia lub być przyczyną wypadku.

Kolejną korzyścią wykonywania regularnych przeglądów technicznych obiektu budowlanego jest możliwość wczesnego wykrycia usterki obiektu, czyli w fazie najmniej kosztownej do naprawy.  W większości przypadków brak reakcji na wczesne oznaki uszkodzenia elementu skutkuje poniesieniem znacznie większych kosztów w późniejszym etapie eksploatacji obiektu.  

nadzór budowlany

Nasze doświadczenie i profesjonalizm = Twój spokój i zadowolenie

EMKA Budownictwo i ochrona środowiska
Kontakt

Wsparcie techniczne Inwestora w zakresie ogólnobudowlanym przy zakupie nieruchomości

Odbiór domu, mieszkania lub lokalu od Wykonawcy często bywa ogromnym wyzwaniem i stresem dla Inwestora.  

Świadomość konfrontacji własnych uwag z przygotowanym technicznie przedstawicielem Wykonawcy może wzbudzać uczucie niepokoju i dyskomfortu. Do tego dochodzą pytania: co sprawdzać, jak sprawdzać, co jest ważne, a co nie ma znaczenia?

W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wykwalifikowanego i doświadczonego inżyniera budownictwa. Specjalista ten z pewnością będzie cennym atutem a jego kompetencje przedłożą   się na konkretne korzyści dla Inwestora.

prace budowlane nadzór
okulary na zamkniętym laptopie

Konsultacje techniczne w zakresie ogólnobudowlanym

W dobie wszechobecnego zjawiska optymalizacji wszelkiego rodzaju procesów w tym również i tych budowlanych bardzo często można spotkać sytuację, że Inwestor otrzymuje od Wykonawcy ofertę na wyrób lub usługę przygotowaną w wersji absolutnie podstawowej.  Problem pojawia się wówczas, gdy Inwestor nie jest o tym informowany wraz z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą. W takiej sytuacji podejmowane przez Inwestora decyzje mogą okazać się być niekorzystne z perspektywy dłuższego czasu eksploatacji obiektu.

Uzyskanie opinii doświadczonego inżyniera budownictwa może pomóc Inwestorowi podjąć świadome, dostosowane do możliwości, ale też i do oczekiwań Inwestora decyzje.

 

O MNIE

Nazywam się Mariusz Kocikowski. Jestem inżynierem budownictwa. W roku 2006 ukończyłem Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. W tym czasie   byłem również uczestnikiem programu Socrtes Erasmus w Belgii, gdzie napisałem pracę magisterską.

Pierwsze lata doświadczenia zdobywałem w Szkocji przy budowie obiektów inżynieryjnych i kubaturowych. Następne lata pracy to już doświadczenie zdobywane na terenie naszego kraju przy różnego rodzaju obiektach począwszy od budynków magazynowych a skończywszy na pracy dla dewelopera. Bardzo ciekawym dla mnie doświadczeniem była praca dla firmy zajmującej się budową i bieżącym utrzymywaniem turbin wiatrowych. Uczestniczyłem przy budowie 12 turbin wiatrowych realizowanych z niemieckim Inwestorem.

Ostatnie lata mojego zawodowego doświadczenia to praca na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w której wykorzystuję całą zdobytą w różnych obszarach budownictwa wiedzę. Od 2016 roku współtworzę z żoną projekt o nazwie EMKA w którym to łączymy nasze odrębne doświadczenia zdobyte w obszarze budownictwa oraz ochrony środowiska. Uważamy, że tak dobrani specjaliści wzajemnie się uzupełniają co stanowi o sile naszego zespołu i pozwala Nam patrzeć na Inwestycję od etapu jej koncepcji aż po realizacje na placu budowy.  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.

Kontakt