Ogrodzenie stalowe

Kontakt
EMKA Budownictwo i ochrona środowiska

Ogrodzenie stalowe.

Podstawowe informacje w zakresie typowych ogrodzeń przedstawiłem we wpisie  “Ogrodzenie -informacje ogólne”. Tym razem napiszę kilka słów o jednym z bardzo powszechnie stosowanych typów ogrodzeń, czyli o ogrodzeniu stalowym. Ogrodzenia stalowe znajdują swoje zastosowanie w budownictwie indywidulanym oraz przemysłowym. Mogą się różnić od siebie konstrukcją, estetyką, przeziernością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, odpornością na warunki atmosferyczne.

     1.Przykład ogrodzenia stalowego z użyciem siatki ogrodzeniowej.

     2.Przykład ogrodzenia stalowego z użyciem paneli zgrzewanych.

     3.Przykład działania warunków środowiska na powłokę antykorozyjną.

1.Przykład ogrodzenia stalowego z użyciem siatki ogrodzeniowej.

Najprostszym rodzajem stosowanych ogrodzeń są ogrodzenia z wykorzystaniem tradycyjnej siatki plecionej. Siatka może się różnic wielkością geometryczną oczek, średnicą zastosowanego drutu, sposobem zabezpieczenia siatki przed korozją. Ogrodzenie może zostać wyposażone w systemowy element betonowy służący jako podwalina.

Średnica zastosowanego na siatkę drutu przedkłada się na odporność ogrodzenia na uszkodzenia mechaniczne.

Jeśli chodzi o zabezpieczenia antykorozyjne siatek ogrodzeniowych to spotykamy się z pokryciem drutu warstwą ocynku ogniowego lub pokryciem warstwą tworzywa PVC. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego rekomenduje kierować się informacją Producenta o deklarowanym okresie trwałości zastosowanego zabezpieczenia oraz długością gwarancji na wyrób. (różnicę pomiędzy okresem trwałości a okresem gwarancji opisałem we wpisie “Ogrodzenia-informacje ogólne”). Niewątpliwą zaletą tego typu ogrodzenia jest stosunkowo niski koszt samego wyrobu jak i niski koszt montażu.

2.Przykład ogrodzenia stalowego z użyciem paneli zgrzewanych.

Coraz powszechniej możemy zaobserwować montaż ogrodzenia stalowego panelowego. Główne elementy przęsła takiego ogrodzenia stanowią słupki oraz panel. Zwyczajowo słupki wykonane są z profili zamkniętych kwadratowych lub prostokątnych natomiast panel wykonany jest ze zgrzewanych punktowo prętów. Średnica stosowanych prętów to od około 3,0mm do 5,0mm. Osobiście nie polecam wyboru paneli z prętami grubości 3mm, gdyż w mojej ocenie są one zbyt wiotkie oraz ulegają odkształceniu w miejscach ich montażu. Rekomenduje stosowanie paneli z prętami minimum 4mm średnicy. Panele mogą być wykonywane z przetłoczeniami lub bez przetłoczeń. Większe średnice zastosowanego drutu oraz większa ilość zastosowanych przetłoczeń wpływają na możliwość wykonania panelu o większych gabarytach. Zabezpieczenia antykorozyjne paneli wykonywane są głównie poprzez zastosowanie warstwy ocynku oraz zastosowanie warstwy powłoki malarskiej lub poprzez zastosowanie tylko powłoki ocynku ogniowego.

3.Przykład działania warunków środowiska na powłokę antykorozyjną.

Sygnalizując potrzebę właściwego doboru zabezpieczenia antykorozyjnego ogrodzenia stalowego do przewidywanych warunków środowiskowych mam na myśli możliwość świadomego podjęcia decyzji o trwałości kupowanego towaru dla dalej konkretnej lokalizacji i warunków środowiskowych. Zdarza się, że lokalnie występują niekorzystne warunki środowiskowe (np. atmosfera przemysłowa lub morska lub montaż słupków bezpośrednio w gruncie bez fundamentu betonowego) wówczas powinny zostać przewidziane bardziej odporne powłoki antykorozyjne na elemencie stalowym. Należy nadmienić, że w budownictwie istnieją dedykowane do zabezpieczeń antykorozyjnych normy np.:

     – Pakiet norm z serii PN-EN ISO 12944 dotyczy ochrony przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

      – PN-EN 14713-1 Powłoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali. Cześć 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej.

Wskazane powyżej normy przewidują ubytki grubości zastosowanego zabezpieczenia antykorozyjnego w skali roku co przedkłada się na możliwość oszacowania trwałości zastosowanej na wyrobie powłoki antykorozyjnej o kreślonej grubości. Dobierając w sposób przemyślany trwałość powłoki antykorozyjnej wpływamy pozytywnie na wydłużenie okresu w którym ogrodzenie wygląda estetycznie i nie wymaga ponoszenia nakładów finansowych na regenerację ogrodzenia.

Przykłady niszczącego działania warunków atmosferycznych na powłoki antykorozyjne przedstawiam poniżej:

Na podstawie przykładów podanych powyżej zasadne jest wyciągnąć wniosek, iż przy wyborze ogrodzenia warto jest pomyśleć o aspektach technicznych ogrodzenia. Trwałość powłoki antykorozyjnej może zatem okazać się być ważnym argumentem takiego wyboru.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę powodzenia w realizowaniu inwestycji.

Osoby zainteresowane zachęcam do nawiązania współpracy.