Budownictwo

Oferujemy usługi w zakresie

  1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
  2. Wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych, wynikających z Ustawy Prawo Budowlane.
  3. Wykonywanie przeglądów lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, domów jednorodzinnych w celu technicznego wsparcia Inwestora podczas zakupu nieruchomości.
  4. Konsultacje online.
  5. Wykonywanie na życzenie Inwestora odbiorów cząstkowych robót budowlanych podczas przeprowadzanych prac remontowych nieruchomości.
nowoczesne budynki zadbane

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych wynikających z Ustawy Prawo budowlane

nadzór budowlany

Nasze doświadczenie i profesjonalizm = Twój spokój i zadowolenie

Wykonywanie przeglądów lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, domów jednorodzinnych w celu technicznego wsparcia Inwestora podczas zakupu nieruchomości

prace budowlane nadzór
okulary na zamkniętym laptopie

Konsultacje on-line

Uważamy, że ze względu na powszechną dostępność środków technicznych do wykonywania korespondencji przy użyciu Internetu warto zaproponować taką formą kontaktu Inwestorom potrzebującym konsultacji w sprawach technicznych.  Konsultacja on-line jest przede wszystkim łatwa do realizacji i pozwala zaoszczędzić czas, którego tak bardzo Nam wszystkim brakuje.  Oczywiście wiemy, że nie każde zagadnienie da się omówić bez wizyty bezpośrednio w miejscu występowania problemu technicznego, ale zawsze warto zacząć po prostu od rozmowy.

Wykonywanie na życzenie Inwestora odbiorów cząstkowych podczas prowadzonych prac remontowych.

Każdy z Nas, w życiu prywatnym lub zawodowym, wcześniej czy później, zetknie się z koniecznością zgromadzenia i zainwestowania znacznych środków finansowych w celu wyremontowania swojego domu lub siedziby firmy. W dobie szybko rosnących kosztów robocizny i materiałów budowlanych wydatki na ten cel mogą stanowić pokaźną kwotę. Inwestując zatem nasze pieniądze chcemy mieć pewność, że świadczona usługa remontowa oraz materiały budowlane będą zagwarantowane na wysokim poziomie. Prawie zawsze słyszymy też stwierdzenie w postaci: „Będzie Pan zadowolony”.   Z naszego doświadczenia wynika, że jest to sygnał ostrzegawczy do wzmożonej czujności, gdyż nie zawsze efekt końcowy jest zgodny z zamierzeniem Inwestora. W takich chwilach dobrze jest mieć wsparcie osoby doświadczonej technicznie, mogącej dokonać weryfikacji prac pod kątem ich zgodności z warunkami technicznymi. Inwestor zyskuje wówczas pewność, że wykonano usługę w sposób prawidłowy oraz zgodny z przedmiotem umowy pomiędzy stronami.

remont

O MNIE

Nazywam się Mariusz Kocikowski. Jestem inżynierem budownictwa. W roku 2006 ukończyłem Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. W tym czasie   byłem również uczestnikiem programu Socrtes Erasmus w Belgii, gdzie napisałem pracę magisterską.

Pierwsze lata doświadczenia zdobywałem w Szkocji przy budowie obiektów inżynieryjnych i kubaturowych. Następne lata pracy to już doświadczenie zdobywane na terenie naszego kraju przy różnego rodzaju obiektach począwszy od budynków magazynowych a skończywszy na pracy dla dewelopera. Bardzo ciekawym dla mnie doświadczeniem była praca dla firmy zajmującej się budową i bieżącym utrzymywaniem turbin wiatrowych. Uczestniczyłem przy budowie 12 turbin wiatrowych realizowanych z niemieckim Inwestorem.

Ostatnie lata mojego zawodowego doświadczenia to praca na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w której wykorzystuję całą zdobytą w różnych obszarach budownictwa wiedzę. Od 2016 roku współtworzę z żoną projekt o nazwie EMKA w którym to łączymy nasze odrębne doświadczenia zdobyte w obszarze budownictwa oraz ochrony środowiska. Uważamy, że tak dobrani specjaliści wzajemnie się uzupełniają co stanowi o sile naszego zespołu i pozwala Nam patrzeć na Inwestycję od etapu jej koncepcji aż po realizacje na placu budowy.  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.